ชวน SME ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ปี 2561

MGROnline

       

       สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอเชิญเข้าร่วม 2 โปรแกรมคุณภาพ ภายใต้ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ปี 2561” แบ่งออกเป็นการอบรมสัมมนาหัวข้อ “Boost up ผลิตภาพองค์กร (Productivity) เพื่อมุ่งสู่ SME 4.0” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (รุ่นที่ 6 จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 21 พฤษภาคม, รุ่นที่ 7 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561, รุ่นที่ 8 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561)
       

       ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด การจัดการนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุน หรือได้รับมาตรฐานต่างๆ ผ่านการบรรยายในหัวข้อการยกระดับศักยภาพ SMEs ด้วยมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ และความท้าทาย และการเตรียมตัวของ SMEs เพื่อเข้าสู่ยุค 4.0
       
       อีกหนึ่งโปรแกรมที่น่าสนใจคือ การให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting) โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโปรแกรม สถาบันจะส่งที่ปรึกษาเข้าให้คำปรึกษาแนะนำ จำนวน 5 ครั้ง ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงกันยายน 2561 โดยสามารถเลือกการรับบริการปรึกษาแนะนำ ได้ 1 ด้าน ระหว่างด้านการเพิ่มผลิตภาพการผลิต หรือด้านการพัฒนาและทบทวนมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
       
       สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.ftpi.or.th/2018/22328 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 572, 585 (ฐิตารี, ศาตพร) E-mail thitaree@ftpi.or.th และ saataporn@ftpi.or.th
       * * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *