อนันดาระบุอีก 10 ปีอสังหาฯถึงจุดอิ่มตัว

       

       อนันดาฯเชื่ออีก 10 ปีตลาดอสังหาฯถึงจุดอิ่มตัว เหตุประชากรไม่ขยาย รายเล็กอยู่รอดเหตุเข้าถึงลูกค้าได้ดีกว่า ขณะที่รายใหญ่ขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศมากขึ้น หนุนรัฐใช้ฐานข้อมูล Blockchain รวบรวมโฉนด ผังเมือง เอื้อตัดสินใจลงทุน ล่าสุดเตรียมจัดงาน ร่วมกับ Singularity University จัดงานสัมมนา “SingularityU Thailand Summit 2018”
       

       นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN กล่าวว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยจะถึงจุดอิ่มตัวในอีก 10 ปี จากจำนวนประชากรที่ไม่ได้ขยายตัวมากนัก ซึ่งผู้ประกอบการรายเล็กอาจจะมีโอกาสอยู่รอด มากกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่เนื่องจากสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ดีกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ ส่วนกรณีที่มีซัพพลายด์ของที่อยู่อาศัยในตลาดเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการจะต้องไปหาฐานลูกค้าในต่างประเทศมากขึ้น
       
       อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการคือฐานข้อมูล และเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มการลงทุนที่จะเกิดขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้หารือกับภาครัฐในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยการใช้เทคโนโลยี Blockchain ที่รวบรวมเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน ผังเมือง คำขอก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไปรับรู้ เข้าถึงข้อมูลได้ และนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจได้ รวมถึงจะช่วยทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและการทำธุรกรรมต่าง ๆ เหมือนกับประเทศในยุโรปและสหรัฐฯที่ได้ทำมาก่อนหน้านี้แล้ว
       
       ล่าสุดบริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของอนันดาฯ ได้ใช้งบลงทุน 70 ล้านบาท ในการจัดสัมมนาร่วมกับ Singularity University จัดงานสัมมนา “SingularityU Thailand Summit 2018” ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นงานสัมมนาที่รวบรวมกลุ่มนักคิดและผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลก เพื่อสัมมนาเพิ่มโอกาสในการนำเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบแบบก้าวกระโดดสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ระบบเศรษฐกิจของโลกเรา และชีวิตประจำวัน สำหรับงานสัมมนา SingularityU Thailand Summit 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561ณ โรงแรม InterContinental Bangkok กรุงเทพฯ
       
       โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังประเด็น เช่น อนาคตของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) อนาคตของวงการแพทย์ยุคดิจิตอล อนาคตของอุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงอนาคตของอุตสาหกรรมการเงินและการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ระดับโลก ซึ่งอยากให้ภาครัฐได้เข้าร่วมรับฟังซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาประเทศได้ด้วย โดยจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานราคา 50,000 บาท/ที่นั่ง จำนวน 550 ที่นั่ง โดยคาดหวังจะสามารถให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ และมีแนวคิดไปต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจและการใช้ชีวิตในอนาคต
       
       ดร.จอห์น เลสลี่ มิลลาร์ จาก บริษัท เอกซ์โพเนนเชียลฯ กล่าวว่า นับตั้งแต่เปิดตัวในปี พ.ศ. 2551 Singularity University ได้ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานของชุมชนนวัตกรรมระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการให้ความสำคัญกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านบวกให้กับโลกผ่านกระบวนการคิดแบบก้าวกระโดด และการรับมือกับความท้าทายระดับโลก งานสัมมนา SingularityU จึงเป็นที่รู้จักในฐานะการเป็นผู้ขับเคลื่อนสำคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและวิธีการแก้ ไขที่แท้จริง เป็นระยะเวลาเกือบทศวรรษ ที่กิจกรรมต่างๆภายใต้ SingularityU ได้รวบรวมบรรดาผู้นำและผู้เชี่ยวชาญแถวหน้ามารวมกัน ไม่ว่าจะเป็นการประชุมหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด และการลงมือทำอันจะก่อให้เกิดผลกระทบอันแท้จริงต่อธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม สังคม และชุมชนโลก
       
       ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการพูดคุยถึงประเด็นต่างๆ เช่น อนาคตของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) อนาคตของวงการแพทย์ยุคดิจิตอล อนาคตของอุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงอนาคตของอุตสาหกรรมการเงินและการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ต่างๆระดับโลก
       
       "ถึงเวลาแล้วสำหรับพวกเราในภูมิ ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ จะต้องตระหนักถึงศักยภาพของเราและยกระดับตัวเราเองให้ไปไกลกว่าการเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมของภูมิภาค มุ่งสู่การเป็นศูนย์รวมนักคิดและกลุ่มนวัตกรรม สำหรับประเทศไทย สิ่งที่เร่งด่วนในตอนนี้ คือการเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจของภูมิภาค เพื่อใช้ประโยชน์จาก ‘ไทยแลนด์ 4.0’ โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดในเชิงกลยุทธ์ไปสู่แนวทางที่ ใช้ได้จริงสำหรับการรับมือกับปัญหาและความท้าทายต่างๆ ในอนาคต" ดร. มิลลาร์ กล่าว
       
       อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนแรกที่ต้องดำเนินการคือการมีส่วนช่วยผู้นำทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้าใจว่า เทคโนโลยีที่มีผลกระทบอย่างก้าวกระโดดคืออะไร เหตุใดสิ่งนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ของโลกในช่วงทศวรรษที่ ผ่านมา เพื่อให้พวกเขาสามารถมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้ ด้วยแนวทางการคิดอย่างก้าวกระโดด หากเราสามารถค้นพบสิ่งใหม่ ๆในอาณาเขตที่ไกลกว่าที่เราคุ้นเคย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงสำหรับประเทศไทยและภูมิภาค นอกจากนี้ จุดมุ่งหมายของเรา คือการที่งานสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสในการร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆในอนาคต ทั้งในระดับโลก และระดับภูมิภาค
       
คำสำคัญ : อนันดา, ANAN