“กันยง”ร่วมทุน”อัพยัง” ไต้หวัน รุกแฟรนไชส์ร้านซักผ้า“มารุลอนดรี้”