ปภ.เตือนดื่มของมึนเมาอย่าขับรถ หวังลดอุบัติเหตุ-เพิ่มความปลอดภัย

ผู้จัดการออนไลน์

       

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถ ทำให้ความสามารถในการขับรถลดลง ไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที จึงเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในลักษณะรุนแรง พร้อมแนะนำผู้ขับขี่ไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งช่วงก่อนและขณะขับรถ หากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามขับรถอย่างเด็ดขาด ควรใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถโดยสารสาธารณะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง
       


ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้