กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระปฐมบรมราชโองการตั้งแต่ ร.1 - ร.9

ผู้จัดการออนไลน์

       
       เพจเฟซบุ๊กพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้ รวมทั้งได้เผยแพร่พระปฐมบรมราชโองการนับตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 9
       

       ทั้งนี้ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์จะพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ หลังจากพราหมณ์ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ และเครื่องราชูปโภคแล้ว โดยพระปฐมบรมราชโองการ นับตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 9 มีเนื้อความเปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัย ซึ่งล้วนแต่แสดงพระราชปณิธานในฐานะทรงเป็นผู้รับพระราชภาระแห่งบ้านเมือง
       
       

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้