แพทย์แนะนายจ้างจัดสภาพการทำงานให้ถูกสุขลักษณะป้องกันลูกจ้างป่วย

ผู้จัดการออนไลน์

       

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ข้อมูลของคลินิกโรคจากการทำงาน ที่เปิดให้บริการรักษาและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคจากการทำงานโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พบว่า ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดคอ โดยโรคปวดหลังจากการทำงานมี 2 สาเหตุ คือ จากตัวพนักงานเอง เช่น อายุมากมีความเสื่อมของร่างกาย, โรคประจำตัว และ จากสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่วนวิธีป้องกันคือ นายจ้างควรจัดสภาพการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ
       


ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้